Nya Munken i siffror

För att kunna jämföra olika skolor och som vårdnadshavare kunna skaffa sig en uppfattning hur en skola fungerar är det viktigt att ha tillgång till statistik och data. På denna sida redovisar vi en del av de nyckeltal vår styrelse använder för att utvärdera verksamheten.

Vi strävar efter full öppenhet kring våra resultat och har du frågor eller funderingar kring den statistik som presenteras är du välkommen att höra av dig till oss. Vill du söka i de källor vi använder för presenterad statistik så kan du gå till:

Meritvärde

Meritvärdet är det sammanlagda betyg som bland annat används för att söka till gymnasiet. Det kalkyleras genom att omvandla bokstavsbetygen (A-E) till ett värde där ett E ger 10 poäng och sedan ökar värdet med 2,5 poäng per betygssteg till A som ger 20 poäng.

Maximal meritpoäng för de 17 ämnen som ingår i ett fullständigt betyg ger alltså 340 poäng, vilket är A i alla ämnen.

Nya Munken har höga genomsnittliga meritpoäng för avgångseleverna jämfört med genomsnittet för kommunens alla skolor och fristående skolor i kommunen.

Läsåret 22/23 var den genomsnittliga meritpoängen på Nya Munken 240 (237).

Källa: Skolverket

Andra nyckeltal vi följer är antalet och andelen elever med ett meritvärde över 300 poäng. Vi har de senaste åren haft ungefär 30 avgångselever per år, eller i genomsnitt 3 per avgångsklass som nått denna höga kunskapsnivå. 2023 åvar det 38 elever, eller femte elev.

Behörighet till gymnasiet

Ett annat sätt att beskriva hur vi lyckas med vårt arbete är att följa hur stor andel av avgångseleverna som nått minst godkänt i alla 17 ämnen. Nya Munken ligger över kommunens genomsnitt med en andel över 77% (83%). 

Man behöver inte ha godkänt i alla ämnen för att ha behörighet till gymnasiet.

När det gäller andel av avgångseleverna på Nya Munken som hade minst behörighet till ett yrkesprogram var siffran 94% (22/23).

Det kan också vara intressant att veta att alla våra avgångselever blev erbjudna plats på en gymnasieutbildning eller förberedande gymnasieutbildning nu i höst.

Källa: Skolverket

Personalens kompetens och antal

God utbildning kräver välutbildade medarbetare i rätt antal. Nya Munken har lyckats attrahera och i stor grad behålla duktiga och väl utbildade pedagoger.
 Andelen med lärarlegitimation

Andel legitimerade

specialpedagoger

Antal elever per SYV

Elever per lärare
Nya Munken92,4%6,0%57411,0
Linköpings kommun89,5%6,2%53611,1
Linköping friskolor74,0%3,6%66611,9

Källa: Skolverket (2022/23)

Tabellen visar att Nya Munken har en hög andel legitimerade pedagoger. Som pedagog kan man inte ha fast anställning på Nya Munken om man inte har eller är på väg att få lärarlegitimation.

Även när det gäller specialpedagoger och studie och yrkesvägledare ligger Nya Munken väl till. 

När det gäller lärartätheten definierad som antal elever per lärare är även det ett nyckeltal där vi ligger väl till med en tillgång på lärare som är i nivå med kommunens och högre den genomsnittliga fristående skolan.

Ekonomi och stabilitet

Skolan Nya Munken drivs av aktiebolaget Nya Munken ab. Aktiebolags räkenskaper är offentliga och man kan enkelt kolla omsättning, resultat och finansiell stablitet t.ex. på siten  allabolag.se

Nya Munkens ägare har för många år sedan beslutat att bolaget ska vara ”icke vinstutdelande” det vill säga att bolaget inte kommer att betala ut några vinster till sina ägare, utan alla medel blir kvar i skolverksamheten. 

Överskottet används istället till att våra förstärka utbildningsresurser, vidareutbilda medarbetarna samt till investeringar i digitala verktyg och våra lokaler. Nedan finns några nyckeltal. Är du mer intresserad hänvisar vi till allabolag.se.

 

2018

2019

2020

2021

2022

Omsättning

56,5 mkr

59,2 mkr

65,1 mkr

68,9 mkr

71,4 mkr

Årets resultat

+0,6 mkr

+1  mkr

+4,2 mkr

+2,9 mkr

+6 mkr

Vinstmarginal

+1,03%

+1,71%

+6,41%

+4,26%

+8,47%

Soliditet

62%

66%

69%

73%

77%

Kassalikviditet

119%

111%

165%

226%

273%

Nya Munken har en mycket stark och stabil ekonomi.
Det ger oss trygghet och kapacitet att hantera oförutsedda händelser och omvärldsförändringar.